(1)
Τσάρτας Π. Σχεδίασμα των σταδίων ανάπτυξης του τουρισμού στο νομό Κυκλάδων. Grsr 1988, 70, 191-210.