(1)
Τσούκας Χ. Κ. Τεχνολογίες προγραμματιζόμενου αυτοματισμού και σύγχρονη επιχείρηση: σε αναζήτηση ευελιξίας και ελέγχου. Grsr 1989, 72, 75-91.