(1)
Γεωργούντζος Π. Κ. Ιωάννας Λαμπίρη-Δημάκη, Προς μιαν κοινωνιολογίαν της παιδείας, Ι, Ανωτάτη παιδεία: Ευκαιρίαι και εμπόδια. Grsr 1974, 19, 145-146.