Παπούλια Ε. Μ. (2015). Η επίδραση της κοινωνικής τάξης στον αλτρουισμό και στις αξίες ελλήνων εφήβων. The Greek Review of Social Research, 103, 107–129. https://doi.org/10.12681/grsr.156