Πρεσβέλου Κ., & Τεπέρογλου Α. (1976). Κοινωνιολογική ανάλυση του φαινομένου της εκτρώσεως στον ελληνικό χώρο: Μελέτη του γυναικείου δείγματος. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 28, 275–285. https://doi.org/10.12681/grsr.350