Σαβράμης Δ. (1981). Χριστιανισμός και κοινωνία: Δέκα υποθέσεις. The Greek Review of Social Research, 42, 167–175. https://doi.org/10.12681/grsr.420