Παπαγεωργίου Κ. (1972). Το περιφερειακόν πρόβλημα της Ελλάδος. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 13, 54–71. https://doi.org/10.12681/grsr.491