Γκιζέλης Γ. (1972). Η ρητορική της συγκρούσεως εις το ελληνικόν και ελληνοαμερικάνικον πολιτισμικόν σύστημα. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 13, 76–91. https://doi.org/10.12681/grsr.493