Τερλεξής Π. (1972). Η "δομολειτουργική" μέθοδος αναλύσεως των κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων: (Κριτική θεώρηση). Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 13, 103–112. https://doi.org/10.12681/grsr.496