Σαβράμης Δ., & Τεπέρογλου Α. (1980). Αιτίες και επιδράσεις της πολωτικής σχέσης των φύλων. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 39, 316–323. https://doi.org/10.12681/grsr.556