Τσακίρη Ε. (1991). Μεθοδολογικά προβλήματα στο σχεδιασμό των ερωτηματολογίων των κοινωνικών ερευνών: η διάταξη των ερωτήσεων. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 80, 11–32. https://doi.org/10.12681/grsr.611