Κατριβέσης Ν. (1991). Η πολιτική της απασχόλησης και το περιφερειακό κράτος. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 80, 130–155. https://doi.org/10.12681/grsr.629