Κυπριανός Π. (1995). Για τις συλλογικές πρακτικές στη μεταδικτατορική Ελλάδα. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 87, 28–60. https://doi.org/10.12681/grsr.672