Μαραντζίδης Ν. (1995). Η πόλη στην πολιτική ζωή του χωριού: χαρακτηριστικά και συνέπειες των νέων μορφών πολιτικής πρακτικής του πληθυσμού της υπαίθρου στην περίοδο της τρίτης ελληνικής Δημοκρατίας. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 87, 61–78. https://doi.org/10.12681/grsr.673