Μπαλούρδος Δ., Τεπέρογλου Α., & Τζωρτζοπούλου Μ. (1995). Συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι: κοινωνικο-οικονομική δομή και στάσεις μιας επιλεγμένης ομάδας συνταξιούχων (Έρευνα του ΕΚΚΕ). Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 87, 114–167. https://doi.org/10.12681/grsr.676