Τσάρτας Π. (1998). Κοινωνικότητα και τουρισμός: ανάλυση χαρακτηριστικών σε διαφορετικούς τύπους τουρισμού. The Greek Review of Social Research, 96, 111–132. https://doi.org/10.12681/grsr.731