Τσάρτας Π. (1988). Σχεδίασμα των σταδίων ανάπτυξης του τουρισμού στο νομό Κυκλάδων. The Greek Review of Social Research, 70, 191–210. https://doi.org/10.12681/grsr.787