Τάτσης Ν. (1989). Η θεωρία του χαρακτηρισμού: ανθρωπιστικές προσεγγίσεις στην κοινωνιολογία της αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 72, 44–74. https://doi.org/10.12681/grsr.981