Γεωργούντζος Π. Κ. (1974). Ιωάννας Λαμπίρη-Δημάκη, Προς μιαν κοινωνιολογίαν της παιδείας, Ι, Ανωτάτη παιδεία: Ευκαιρίαι και εμπόδια. The Greek Review of Social Research, 19, 145–146. https://doi.org/10.12681/grsr.303