Γκιζέλης Γ. (1974). Mihail Cernea, Monographic research of rural communities in Romanian sociology. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 19, 148–149. https://doi.org/10.12681/grsr.308