Χατζηφώτης Ι. Μ. (1972). Κοινωνιολογία, υπό Δημ. Γρ. Τσάκωνα, (Εισαγωγικά μαθήματα κοινωνιολογίας-ανθολογία κοινωνιολογικών κειμένων). Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 13, 129–130. https://doi.org/10.12681/grsr.498