Παπαντωνίου Α. Κ. (1972). "Εκκλησία και σύγχρονα μέσα επικοινωνίας", κ. Δημητρίου Φερούση. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 13, 134–136. https://doi.org/10.12681/grsr.502