Παπούλια Ε. Μ. Η επίδραση της κοινωνικής τάξης στον αλτρουισμό και στις αξίες ελλήνων εφήβων. The Greek Review of Social Research, [S. l.], v. 103, p. 107–129, 2015. DOI: 10.12681/grsr.156. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/6818. Acesso em: 20 jul. 2024.