Πρεσβέλου Κ.; Τεπέρογλου Α. Κοινωνιολογική ανάλυση του φαινομένου της εκτρώσεως στον ελληνικό χώρο: Μελέτη του γυναικείου δείγματος. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, [S. l.], v. 28, p. 275–285, 1976. DOI: 10.12681/grsr.350. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/6976. Acesso em: 9 αυγούστου. 2022.