Σαβράμης Δ. Χριστιανισμός και κοινωνία: Δέκα υποθέσεις. The Greek Review of Social Research, [S. l.], v. 42, p. 167–175, 1981. DOI: 10.12681/grsr.420. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7039. Acesso em: 6 dec. 2022.