Παπαγεωργίου Κ. Το περιφερειακόν πρόβλημα της Ελλάδος. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, [S. l.], v. 13, p. 54–71, 1972. DOI: 10.12681/grsr.491. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7103. Acesso em: 25 ιουνίου. 2022.