Πρεσβέλου Κ. Ο θεσμός της οικογενείας εις την Ελλάδα (επισκόπησις βιβλιογραφίας). Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, [S. l.], v. 13, p. 101–102, 1972. DOI: 10.12681/grsr.495. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7107. Acesso em: 30 ιουνίου. 2022.