Τερλεξής Π. Η "δομολειτουργική" μέθοδος αναλύσεως των κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων: (Κριτική θεώρηση). Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, [S. l.], v. 13, p. 103–112, 1972. DOI: 10.12681/grsr.496. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7108. Acesso em: 4 ιουλίου. 2022.