Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ); Αλετρά Δ. Τεχνική συνεργασία και κοινωνική ανάπτυξις: Απόσπασμα εκθέσεων εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, [S. l.], v. 13, p. 113–121, 1972. DOI: 10.12681/grsr.497. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7109. Acesso em: 25 ιουνίου. 2022.