Σαβράμης Δ.; Τεπέρογλου Α. Αιτίες και επιδράσεις της πολωτικής σχέσης των φύλων. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, [S. l.], v. 39, p. 316–323, 1980. DOI: 10.12681/grsr.556. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7157. Acesso em: 29 σεπτεμβρίου. 2022.