Χρύσης Α. Α. Μερικές σκέψεις πάνω στη σχέση διανοούμενων και πολιτικής πρωτοπορίας στην περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, [S. l.], v. 80, p. 110–129, 1991. DOI: 10.12681/grsr.627. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7223. Acesso em: 7 ιουλίου. 2022.