Τσάρτας Π. Κοινωνικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. The Greek Review of Social Research, [S. l.], v. 66, p. 144–158, 1987. DOI: 10.12681/grsr.659. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7249. Acesso em: 14 jun. 2024.