Κυπριανός Π. Για τις συλλογικές πρακτικές στη μεταδικτατορική Ελλάδα. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, [S. l.], v. 87, p. 28–60, 1995. DOI: 10.12681/grsr.672. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7261. Acesso em: 4 ιουλίου. 2022.