Μαραντζίδης Ν. Η πόλη στην πολιτική ζωή του χωριού: χαρακτηριστικά και συνέπειες των νέων μορφών πολιτικής πρακτικής του πληθυσμού της υπαίθρου στην περίοδο της τρίτης ελληνικής Δημοκρατίας. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, [S. l.], v. 87, p. 61–78, 1995. DOI: 10.12681/grsr.673. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7262. Acesso em: 27 ιουνίου. 2022.