Μπαλούρδος Δ.; Τεπέρογλου Α.; Τζωρτζοπούλου Μ. Συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι: κοινωνικο-οικονομική δομή και στάσεις μιας επιλεγμένης ομάδας συνταξιούχων (Έρευνα του ΕΚΚΕ). Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, [S. l.], v. 87, p. 114–167, 1995. DOI: 10.12681/grsr.676. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7265. Acesso em: 11 αυγούστου. 2022.