Τσάρτας Π. Κοινωνικότητα και τουρισμός: ανάλυση χαρακτηριστικών σε διαφορετικούς τύπους τουρισμού. The Greek Review of Social Research, [S. l.], v. 96, p. 111–132, 1998. DOI: 10.12681/grsr.731. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7315. Acesso em: 30 may. 2024.