Τσάρτας Π. Σχεδίασμα των σταδίων ανάπτυξης του τουρισμού στο νομό Κυκλάδων. The Greek Review of Social Research, [S. l.], v. 70, p. 191–210, 1988. DOI: 10.12681/grsr.787. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7367. Acesso em: 14 jun. 2024.