Τάτσης Ν. Η θεωρία του χαρακτηρισμού: ανθρωπιστικές προσεγγίσεις στην κοινωνιολογία της αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, [S. l.], v. 72, p. 44–74, 1989. DOI: 10.12681/grsr.981. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7540. Acesso em: 3 ιουλίου. 2022.