Τσούκας Χ. Κ. Τεχνολογίες προγραμματιζόμενου αυτοματισμού και σύγχρονη επιχείρηση: σε αναζήτηση ευελιξίας και ελέγχου. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, [S. l.], v. 72, p. 75–91, 1989. DOI: 10.12681/grsr.982. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7541. Acesso em: 7 ιουλίου. 2022.