Τερλεξής Π. Απάντηση εις κριτικήν. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, [S. l.], v. 21, p. 296–297, 2015. DOI: 10.12681/grsr.236. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7604. Acesso em: 4 ιουλίου. 2022.