Γεωργούντζος Π. Κ. Ιωάννας Λαμπίρη-Δημάκη, Προς μιαν κοινωνιολογίαν της παιδείας, Ι, Ανωτάτη παιδεία: Ευκαιρίαι και εμπόδια. The Greek Review of Social Research, [S. l.], v. 19, p. 145–146, 1974. DOI: 10.12681/grsr.303. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7614. Acesso em: 14 apr. 2024.