Κιτσίκης Δ. Παρατηρήσεις επί του άρθρου του κ. Τερλέξη: "Εξωτερική πολιτική και εθνικισμός στην Τουρκία. Σύντομη ιστορική ανασκόπηση". The Greek Review of Social Research, [S. l.], v. 19, p. 147–148, 1974. DOI: 10.12681/grsr.306. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7617. Acesso em: 13 apr. 2024.