Παπαντωνίου Α. Κ. "Εκκλησία και σύγχρονα μέσα επικοινωνίας", κ. Δημητρίου Φερούση. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, [S. l.], v. 13, p. 134–136, 1972. DOI: 10.12681/grsr.502. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7644. Acesso em: 25 ιουνίου. 2022.