Πρεσβέλου Κλειώ, και Τεπέρογλου Αφροδίτη. 1976. ‘Κοινωνιολογική ανάλυση του φαινομένου της εκτρώσεως στον ελληνικό χώρο: Μελέτη του γυναικείου δείγματος’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 28 (Σεπτέμβριος):275-85. https://doi.org/10.12681/grsr.350.