Σαβράμης Δημοσθένης. 1981. “Χριστιανισμός και κοινωνία: Δέκα υποθέσεις”. The Greek Review of Social Research 42 (May):167-75. https://doi.org/10.12681/grsr.420.