Πρεσβέλου Κλειώ. 1972. ‘Ο θεσμός της οικογενείας εις την Ελλάδα (επισκόπησις βιβλιογραφίας)’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 13 (Ιούλιος):101-2. https://doi.org/10.12681/grsr.495.