Τερλεξής Πανταζής. 1972. ‘Η ’δομολειτουργική’ μέθοδος αναλύσεως των κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων: (Κριτική θεώρηση)’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 13 (Ιούλιος):103-12. https://doi.org/10.12681/grsr.496.