Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), και Αλετρά Δ. 1972. ‘Τεχνική συνεργασία και κοινωνική ανάπτυξις: Απόσπασμα εκθέσεων εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 13 (Ιούλιος):113-21. https://doi.org/10.12681/grsr.497.