Τσακίρη Ευανθία. 1991. ‘Μεθοδολογικά προβλήματα στο σχεδιασμό των ερωτηματολογίων των κοινωνικών ερευνών: η διάταξη των ερωτήσεων’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 80 (Ιανουάριος):11-32. https://doi.org/10.12681/grsr.611.