Χρύσης Αλέξανδρος Α. 1991. ‘Μερικές σκέψεις πάνω στη σχέση διανοούμενων και πολιτικής πρωτοπορίας στην περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 80 (Ιανουάριος):110-29. https://doi.org/10.12681/grsr.627.